My story

My name is Mateusz Polit, I’m 41 years old.

I live my life to the fullest, I don’t let myself miss a second of it. I love to be in motion all the time and I never get tired of it. When I do something, I do it with all my heart and soul and always with a smile on my face.

I’m an artist; An artist, meaning a man living in the world of imagination with his head in the clouds. Yes, I am an artist. I think images, perceive motions, the play of lights and moods differently. I never get wet, I just feel the rain with all my body.

However, I know how to tame the artistic chaos. I set my creative vein on the foundations of unusual arrangement and I care about details. The combination of passion and humble work on what I create on the stage, enables others to see me as a trustworthy person or perhaps a mentor. As a director and choreographer I take conscious responsibility for what I create.

I try to take advantage of my passions in dance, literature, sports and travelling so that in my projects are not only aesthetic and breathtaking, but also provide deeper message and stay with my audience for a long time.

MORE

My story

My mind and body have been in motion ever since I was a kid. These include acrobatics, athletics, martial arts, Ballet School in Lodz and finally performances in Kielce Dance Theatre. This time I continued to search, so I went on completing choreographic, music and management studies. Still I felt hungry, so I went abroad for apprenticeships. First to "Académie de la Danse" in Paris, then to "Alvin Ailey’s" an American Dance Theatre in New York. I also touched the stages of London theatres, I did all of these to gain international experience and first hand practical knowledge. After I came back, I was acknowledged in Roma and Buffo theatres in Warsaw where I performed as a musical actor in most popular Polish productions.

I thought I had full control over my life when the accident happened. The play Miss Saigon – spine injury, pain and regret… consequently, loss of job, disloyal friends and workmates. My challenges became a turning point in my life. Now I know it was a gift of fate or perhaps life just wanted to show me that it was high time to start believing in myself again and to start independent activity. The accident opened a new chapter in which I would create my own spectacles, plays and artistic shows.

I was ready to share what I am best at – instilling love and passion towards dancing. I was teaching modern dance and lecturing scenic movement in artistic academies. Inspired by my professors, I completed postgraduate studies in choir conducting in Music Academy in Bydgoszcz.

In 2002, I started my ballet ensemble called Art Project Ballet, gathering international artists, dancers and acrobats who have been creating various performances with me as well as participating in ballet spectacles and events ever since.

Soon after, there came an offer from the European Broadcasting Union (EBU) for directing the Eurovision Young Dancers contest, starring world known dancers such as Maya Plisetskaya, Krzysztof Pastor or Irek Mukhamedov. It was another landmark in my life which pushed me up to another level of art creation and it was very illuminating.

In the following years, together with my ensemble I took part in domestic and foreign artistic projects, working for such music stars as Garou, SNAP, Tom Jones, London Beat, Lou Bega, Boney M., Fun Factory, La Toya Jackson, Shakin Stevens, Paddy Kelly or 2 Cellos. I prepared choreography for Polish music stars participating in the Sopot International Song Festival and National Festival of Polish Song in Opole, as well as creating scenic movement for New Year’s Eve concerts for various TV stations.

Owing to the variety of experiences, I have been gaining trust of many companies looking for a creative director able to meet their expectations as regards the organization of business galas, original marketing and sales conferences or advertising campaigns. As a producer and director I have also worked for such companies as L’Oréal Paris, Avon, AmRest, Zepter, Unilever, Mercedes, Super-Pharm, Orlen and Johnson & Johnson… I have co-operated with famous fashion creators and designers like Kenzō, Svarovsky, Eva Longoria and many others.

There came a time for larger projects. The worldwide famous architect Daniel Libeskind, who is the creator of the development of the Ground Zero area left after the World Trade Center in New York, commissioned me to create a dance vision of this architectural work. This is how the show "Architect’s Dream" came to life.

The subsequent large production was Tall Ships’ Races – the direction of the World’s Sailing Ships Rally, embellished with an acrobatic spectacle for over 100 thousand spectators. Following world trends, I also co-created sport shows like the EHF Men’s Handball Euro Championship 2016 and FIVB Volleyball World Championship 2014.

I took a deep breath in the “artistic race” to express myself in the multimedia modern ballet entitled "Sins", presented on the stage of the Syrena theatre in Warsaw. I felt this show was mine – from the beginning to the end, starting of the music concept up to the graphic animations.

My experiences as a director and producer resulted also in creating authorial Pop Opera in Turkey. The project brought more than 150 artists from all over Europe. The premiere was watched by almost one thousand spectators from all around the world.

Finally, in my journey I reached the mystic heaven. I was trusted by Pope Francis, for whom I was honored to direct an event presenting Jesus Christ’s Way of the Cross on the World Youth Day in Poland. Almost a year-long creation process, producer’s responsibility, 1 000 artists and volunteers, 2 million people watching it live, TV transmission to almost 200 countries worldwide. This truly was an enormous and mystical experience.

Today, as an experienced director and choreographer, I try to combine art with latest trends such as multimedia animations, computer graphic, black trax systems, aerial stunts, water curtains and Virtual Reality (VR).
This versatility distinguishes me, my artists and executors among other similar creators.

My name is Mateusz Polit, I’m 41 years old. I love what I do and I feel very happy about it. I live with passion and I want to keep on tempting fate. I’m ready for it.

Nazywam się Mateusz Polit, mam 41 lat.

Żyję pełnią życia. Nie pozwalam, aby umknęła mi choć jedna sekunda. Jestem wiecznie w ruchu, nie bywam zmęczony. Kiedy coś robię, robię to całym sobą i zawsze z uśmiechem.

Jestem artystą. Artysta – słowo, które nasuwa na myśl człowieka żyjącego w świecie wyobraźni, bujającego w obłokach. Tak, jestem artystą – myślę obrazami, inaczej widzę ruch, grę świateł i nastrojów. Nie moknę, tylko czuję deszcz całym sobą.

Jednakże potrafię „okiełznać” twórczy chaos. Wenę twórczą układam na fundamentach niecodziennego uporządkowania, dbałości o szczegóły. Duet pasja i pokorna praca nad tym co tworzę na scenie, pozwala na postrzeganie mnie jako osoby godnej zaufania. Jako reżyser – choreograf, biorę świadomą odpowiedzialność za to, co kreuję.

Moje pasje – taniec, literatura, sport, podróże – staram się wykorzystywać w swych projektach, aby to, co proponuję innym, nie tylko było estetyczne i zapierało dech w piersiach, ale miało głębszy przekaz i pozostawało w widzach i artystach na dłużej.

WIĘCEJ

Moja historia

Mój umysł i ciało od najmłodszych lat znajdowały się w ruchu. Akrobatyka sportowa, lekkoatletyka, sztuki walki, wreszcie Szkoła Baletowa w Łodzi, występy w Kieleckim Teatrze Tańca – był to czas ciągłych poszukiwań. Szedłem więc dalej. Ukończyłem studia choreograficzne, muzyczne, menedżerskie. Nadal czułem niedosyt. Wyjechałem więc na staże zawodowe – najpierw do Académie de la Danse w Paryżu, później do American Dance Theatre Alvina Aileya w Nowym Jorku. Dotknąłem także desek londyńskich teatrów. Czyniłem to wszystko, aby poczuć się artystą dojrzałym. Po powrocie doceniono mnie w teatrach: Roma i Buffo w Warszawie, w których występowałem jako aktor musicalowy w najbardziej znanych produkcjach w Polsce.

Wydawało mi się, że sprawuję całkowitą kontrolę nad swoim życiem, kiedy przydarzył mi się wypadek. Spektakl – Miss Saigon – uraz kręgosłupa, ból, żal… W dalszej kolejności utrata pracy, weryfikacja lojalności przyjaciół i współpracowników. Sprawdzian samego siebie. Punkt zwrotny w życiu. Dziś wiem, że był to dar od losu. Ktoś chciał mi pokazać, że nadszedł czas na wiarę w siebie, na samodzielność w działaniach artystycznych; czas na rozdział, w którym będę tworzył widowiska, spektakle i artystyczne show.

Byłem gotowy dzielić się tym, co potrafię robić najlepiej – zaszczepianiem miłości i pasji do tańca. Uczyłem tańca współczesnego, wykładałem ruch sceniczny na akademiach artystycznych. Zainspirowany przez swoich profesorów, skończyłem podyplomowe studia dyrygentury chóralnej na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Nadszedł rok 2002 – był to początek mojego zespołu baletowego Art Project Ballet. Skupiłem wokół siebie artystów, tancerzy, akrobatów, którzy do dziś tworzą ze mną różnorodne spektakle, uczestniczą w widowiskach baletowych i eventach.

Niespodziewanie szybko nadeszła z European Broadcasting Union (EBU) propozycja reżyserowania konkursu Eurovision Young Dancers, z gościnnym udziałem światowych gwiazd tańca, takich jak Maya Plisetskaya, Krzysztof Pastor czy Irek Mukhamedov. Był to kolejny moment zwrotny w życiu, który przeniósł mnie na wyższy wymiar tworzenia sztuki. Odniosłem sukces.

W następnych latach wraz ze swym baletem brałem udział w przedsięwzięciach artystycznych w kraju i za granicą, pracując dla takich gwiazd muzyki jak Garou, SNAP, Tom Jones, London Beat, Lou Bega, Boney M., Fun Factory, La Toya Jackson, Shakin Stevens, Paddy Kelly czy 2 Cellos. Tworzyłem choreografię dla gwiazd polskiej estrady uczestniczących m. in. w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie i Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu; układałem ruch sceniczny do koncertów sylwestrowych dla różnych stacji telewizyjnych.

Dzięki różnorodnym doświadczeniom, zdobywałem zaufanie wielu firm poszukujących kreatywnego reżysera umiejącego sprostać ich potrzebom organizacji gal biznesowych, niebanalnych konferencji marketingowo-sprzedażowych czy też kampanii reklamowych. Jako producent i reżyser pracowałem między innymi dla firm: L’Oréal Paris, Avon, AmRest, Zepter, Unilever, Mercedes, Super-Pharm, Orlen czy Johnson & Johnson… Współpracowałem ze sławnymi kreatorami mody i designerami, takimi jak m. in. Kenzō, Swarovski, Eva Longoria.

Przyszedł czas na wydarzenia na wielką skalę. Na zlecenie światowej sławy architekta Daniela Libeskinda, twórcy m. in. projektu zagospodarowania strefy Ground Zero po World Trade Center w Nowym Jorku, podjąłem się stworzenia tanecznej wizji architektonicznego dzieła – tak powstał spektakl Architect’s Dream.

Następna duża produkcja to Tall Ships’ Races – reżyseria Światowego Zlotu Żaglowców, okraszonego akrobatycznym spektaklem dla ponad 100 tysięcy par oczu. Wpisując się w trendy światowych wydarzeń, współtworzyłem również widowiska sportowe, m. in. EHF Men’s Handball Euro Championship 2016 czy FIVB Volleyball World Championship 2014.

Wziąłem chwilowy oddech w „artystycznym pędzie”, by wyrazić siebie w multimedialnym balecie współczesnym pt. „Grzechy”, wystawianym na deskach warszawskiego teatru Syrena. Począwszy od muzycznej koncepcji, aż po graficzne animacje czułem, że spektakl ten był mój – od początku do końca.

Moje ówczesne doświadczenia jako reżysera i producenta zaowocowały również powstaniem autorskiej Pop Opery w Turcji. Projekt skupiał ponad 150 artystów z całej Europy. Premierowy spektakl cieszył oczy blisko tysięcznej, międzynarodowej publiczności.

Wreszcie w swej podróży dotarłem do mistycznej przystani. Zaufał mi bowiem papież Franciszek, dla którego miałem zaszczyt wyreżyserować wydarzenie przedstawiające Ostatnią Drogę Chrystusa podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Blisko roczny proces twórczy, odpowiedzialność producencka, 1 000 artystów i wolontariuszy, 2 miliony widzów na żywo, transmisja telewizyjna do blisko 200 krajów świata. Wielkie mistyczne przeżycie.

Dziś jako doświadczony reżyser i choreograf staram się łączyć sztukę z najnowszymi trendami, takimi jak: animacje multimedialne, grafiki komputerowe, systemy black trax, akrobacje powietrzne kurtyny wodne, czy projekty Virtual Reality (VR).
Ta wszechstronność wyróżnia mnie oraz zespół moich artystów i realizatorów spośród innych podobnych twórców.

Nazywam się Mateusz Polit, mam 41 lat. Kocham to, co robię i czuję się szczęśliwy. Żyję z pasją, pragnę dalej kusić los. Jestem na to gotowy.