Four Elements

The show “Four Elements” was the main highlight of the launch of Europe’s largest fountain park. The live show featured nearly 200 artists, buskers, acrobats, gymnasts and dancers. Despite storm, the show was watched live by more than 40,000 spectators.

May 2011
Warsaw, Poland

Watch the Video
Widowisko „Cztery Żywioły” uświetniające otwarcie największego w Europie multimedialnego parku fontann. W spektaklu udział na żywo wzięło blisko 200 artystów, aktorów ulicznych, akrobatów, gimnastyków i tancerzy. Pomimo burzy, spektakl na żywo oglądało ponad 40 000 osób.
V.2011
Warszawa, Polska

Final Battle
Challenge
Water Elements