Lenovo

A multimedia dance show featuring Art Project Ballet artists created for launching to the European market of the latest modular smartphone Moto Z.

April 2017
Warsaw, Poland

Multimedialny show taneczny z udziałem artystów Art Project Ballet stworzony na potrzeby wprowadzenia na rynek europejski najnowszego smartfonu modułowego Moto Z.
IV.2017
Warszawa, Polska

Enjoy The Music
Final Cut
Snap A Pic