Architect’s Dream

“Architect’s Dream” show commissioned by world-class architect, Daniel Libeskind, the designer of the master plan for World Trade Centre’s Ground Zero in New York.

November 2006
The show’s premiere – The National Opera, Warsaw, Poland

Watch the Video

Widowisko „Architect’s Dream” na zlecenia światowej sławy architekta Daniela Libeskinda twórcy m. in. projektu zagospodarowania Ground Zero po World Trade Center w Nowym Jorku.
XI.2006
Premiera spektaklu – Opera Narodowa, Warszawa, Polska

Modern Dancers in Action
The Show Goes On
Raising The Tower