TV Day

Directing an international conference on the role of television in marketing communications in the modern world. A media event featuring world-famous personalities and experts from television stations and media companies, including FOX Networks Group, Walt Disney Company, Viacom International Media Networks, Discovery Networks, SKY Media and Scripps Networks Interactive. Special guest of TV DAY was one of the most recognizable people in the media industry – Bob Hoffman.
February 2017
Warsaw, Poland

Reżyseria międzynarodowej konferencji poświęconej roli telewizji w komunikacji marketingowej we współczesnym świecie. Wydarzenie medialne z udziałem światowych sław i ekspertów stacji i firm mediowych, w tym FOX Networks Group, the Walt Disney Company, Viacom International Media Networks, Discovery Networks, SKY Media oraz Scripps Networks Interactive. Gościem specjalnym TV DAY był jeden z najbardziej rozpoznawalnych ludzi w branży medialnej – Bob Hoffman.
II.2017
Warszawa, Polska

Walking Dead Or Alive
We Are Ready
Bob Hoffman