World Youth Day 2016

Directing the original show “Way of The Cross” during World Youth Day 2016 staged on commission of Pope Francis. Directing, script development and artistic production of the show. The event starred more than 1,000 artists and volunteers. This performance was watched live by nearly 2,000,000 people from 187 countries. Live television broadcast to more than 200 countries around the world.

July 2016
Cracow, Poland

Watch the Video

Reżyseria autorskiego widowiska Droga Krzyżowa podczas Światowych Dni Młodzieży na zlecenie papieża Franciszka. Reżyseria, scenariusz i produkcja artystyczna całego spektaklu. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1 000 artystów i wolontariuszy. Performance oglądało na żywo blisko 2 000 000 ludzi ze 187 krajów. Transmisja telewizyjna na żywo do ponad 200 krajów świata.
VII.2016
Kraków, Polska

The Sea of Pilgrims
Way of the Cross Station VIII
Way of The Cross