Avon

Avon’s annual marketing conference. The launch of new products and promotion of new fragrances featuring world-celebrated fashion designer, Kenzō Takada.

September 2016
Warsaw, Poland

Doroczna konferencja marketingowa firmy Avon. Launching nowych produktów i promocja nowych zapachów z uroczystym udziałem światowej sławy kreatora mody – Kenzō Takady.
IX.2016
Warszawa, Polska

Beautiful World of Kenzō
Life is Beautiful
Our Team Spirit