International Dance & Song Festival – Konin 2016

Comprehensive production and directing (for 8 years) of International Children’s Song and Dance Festival in Konin. The event is recognized as the largest and the most prestigious children’s festival in Europe. The latest edition of the festival presented more than 2,500 young artist-entrants from nearly 40 countries around the world. Television broadcast on TVP.

June 2016
Konin, Poland

Kompleksowa produkcja i reżyseria (od 8 lat) Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Wydarzenie to jest uznawane za największy i najbardziej prestiżowy festiwal dziecięcy w Europie. Udział w ostatniej edycji festiwalu brało ponad 2 500 młodych artystów z blisko 40 krajów świata. Transmisja telewizyjna TVP.
VI.2016
Konin, Polska

Kids On Stage
Little Performers
konin-festival03